คุณบัญชา ช้างเขียว (นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์) ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้อำนายการคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ขอขอบพระคุณ คุณบัญชา ช้างเขียว
(นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์) ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565