หน้าแรก

นายเมธี  วัฒนสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์


วิสัยทัศน์ (vision)

"เป็นคนดีมีคุณธรรม    เลิศล้ำวิชาการ
ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์    บนพื้นฐานความเป็นไทย"
อัตลักษณ์
"ลูกอุลิต     ยิ้มไหว้    ทักทาย    มีน้ำใจไมตรี"
เอกลักษณ์
สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้

dltv-banner
dltv-banner
moe
nsm
สทศ
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow


ประกาศของโรงเรียน

14 ส.ค. 2565 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาดนตรีสากล ให้มารายงานตัวในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น.
13 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนที่สนใจประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย”
12 ส.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาดนตรี สอบคัดเลือกในวันที่ 14 ส.ค.2565 เวลา 09.00 น.
8 ส.ค. 2565 ประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูสอน วิชาดนตรี จำนวน 1อัตรา 9,000 บาท/เดือน
1 ส.ค. 2565 นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ในชนูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
28 ก.ค. 2565 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
11 ก.ค. 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจง การดำเนินงานและจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU)

วีดิโอแนะนำโรงเรียนภาพกิจกรรมปฎิทินกิจกรรม
No event found!

Flag Counter