หน้าแรก

no gife
การประเมินความโปร่งใส รร.อุลิต
ประกาศเขตสุจริต
uniform
แบนเนอร์หน้าเว็บ รร.อุลิต
LINE_ALBUM_230811
ราตรีฟ้าแดง
S__5373963

นายเมธี  วัฒนสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์


วิสัยทัศน์ (vision)

"เป็นคนดีมีคุณธรรม    เลิศล้ำวิชาการ
ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์    บนพื้นฐานความเป็นไทย"
อัตลักษณ์
"ลูกอุลิต     ยิ้มไหว้    ทักทาย    มีน้ำใจไมตรี"
เอกลักษณ์
สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้

dltv-banner
dltv-banner
moe
nsm
สทศ
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrowประกาศของโรงเรียน

6 มิ.ย. 2566 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกทุนโครงการนักเรียนทุน คุณแม่อุลิต-คุณพ่อไพบูลย์ ประจำปีการศึกษา 2566
17 พ.ค. 2566 ประกาศรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจและมีความสามารถด้านดนตรี ทั้งดนตรีสากล และวงดุริยางค์ เข้าร่วม วงดนตรีของโรงเรียน “UPC BAND”
9 พ.ค. 2566 กำหนดการรับหนังสือเรียนระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
9 พ.ค. 2566 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ขอเชิญชวนผู้สิทธิ์เลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิ์และเสียงอันมีค่าของทุกท่าน
2 พ.ค. 2566 เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
2 พ.ค. 2566 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้น ม.2 3 5 6
20 มี.ค. 2566 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

วีดิโอแนะนำโรงเรียนปฎิทินกิจกรรม
No event found!

Flag Counter