ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาดนตรีสากล ให้มารายงานตัวในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น.

ประกาศโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาดนตรีสากล ให้บุคคลที่ได้รับคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์