ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนที่สนใจประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย”

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนที่สนใจประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย” ความยาว ๕-๗ นาที โดยสามารถส่งใบสมัครและผลงานประกวดทาง อีเมล culture.scm@gmail.com ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประกาศผลในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ชิงเงินรางวัลกว่า ๒๗๐,๐๐๐ บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม และใบสมัคร https://drive.google.com/drive/folders/19IO1hE2hgE5NLs3QjfEiCNBaDxrKU_4D?usp=sharing