การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๕


การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ อำเภอมโนรมย์ จ.ชัยนาท

อ่านเพิ่มเติม……..https://www.facebook.com/UpcUlitpaiboon/posts/pfbid02LLN8NHUgUcfHkMyFTng1awB7a2xYEUs9Fu47thGB7WCJ1mYQFJ1odS32ziF8NubHl