ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาดนตรี สอบคัดเลือกในวันที่ 14 ส.ค.2565 เวลา 09.00 น.

ประกาศโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาดนตรีสากล  ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกในวันที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศรีสำเภา โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ โดยการทดสอบตามเอกสารแนบท้ายประกาศ