ประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูสอน วิชาดนตรี จำนวน 1อัตรา 9,000 บาท/เดือน

ประกาศโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างเงินเดือนละ 9,000 บาท/เดือน
ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่