แสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริการงานของโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

ประกาศโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ งดรับและให้ของขวัญในทุกเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy)