คุณครูปาวียา เอมอ่อน นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมวิชาชีพระยะสั้นตามพระราชดำริ หลักสูตร “การถ่ายภาพเพื่อโปรโมทสินค้า”

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ คุณครูปาวียา เอมอ่อน นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมวิชาชีพระยะสั้นตามพระราชดำริ หลักสูตร “การถ่ายภาพเพื่อโปรโมทสินค้า” จำนวน ๕ ชั่วโมง ณ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ จังหวัดอุทัยธานี ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านวิทยากร และศูนย์วงเดือนที่จัดการอบรมดี ๆ ให้แก่นักเรียนเสมอมา

อ่านเพิ่มเติมที่…………https://shorturl.asia/GIUAB