ศิษย์เก่าโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมป์ นำขนมทองอุลิตร่วมถวายเพลพระ เเละเลี้ยงผู้มาร่วมทำบุญ โดยมีคุณปิ่น ณัฏฐนันท์ ฉวีวงษ์ ผู้จัดค่ายละครช่อง ๓ ค่ายทีวีซีน ร่วมชิมและชื่นชม

 

ศิษย์เก่าโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมป์ นำขนมทองอุลิตร่วมถวายเพลพระ เเละเลี้ยงผู้มาร่วมทำบุญ โดยมีคุณปิ่น ณัฏฐนันท์ ฉวีวงษ์ ผู้จัดค่ายละครช่อง ๓ ค่ายทีวีซีน ร่วมชิมและชื่นชม

อ่านเพิ่มเติมที่…….https://shorturl.asia/YdJ8p