การแข่งขันประกวดภาพวาดทางจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายเกรียงพัฒน์ สุขสำราญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ และ คุณครูนันทิกา จารุไพบูลย์ ครูผู้ควบคุม ได้เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ และเงินรางวัล ๘๐๐ บาท
ในการแข่งขันประกวดภาพวาดทางจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติมที่……..https://shorturl.asia/zogfp