ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ และคณะครู นำนักเรียนเข้ารับฟังการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ โรงเรียนวัดสิงห์

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ นายเมธี วัฒนสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ และคณะครู นำนักเรียนเข้ารับฟังการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ โรงเรียนวัดสิงห์

อ่านเพิ่มเติม……………………https://bit.ly/3SawzKk