จัดประชุมฝ่ายปฏิบัติงาน ITA เพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ จัดประชุมฝ่ายปฏิบัติงาน ITA เพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม………https://bit.ly/3SavjqA