คณะครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ พานักเรียนร่วมประกวดภาพถ่ายเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ คณะครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ พานักเรียนร่วมประกวดภาพถ่ายเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ดังกล่าว เพื่อพัฒนาทักษะด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมนักเรียนให้พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลร่วมกับการศึกษาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ไทย และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้นอกโรงเรียนให้แก่นักเรียน
โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก พิพิธภัณฑจันเสน และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์

อ่านเพิ่มเติม……………….https://bit.ly/3Bx4sxW