โครงการเยาวชนไทยรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ณ ห้องประชุมศรีสำเภา โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

วันที่ 7 กันยายน 2565 โครงการเยาวชนไทยรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ณ ห้องประชุมศรีสำเภา โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ โดย สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลมโนรมย์

อ่านเพิ่มเติมที่………………https://bit.ly/3Lw7MxV