ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมต้านภัยยาเสพติดโดยการจัดบอร์ดความรู้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในบริเวณต่าง ๆ

ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมต้านภัยยาเสพติดโดยการจัดบอร์ดความรู้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในบริเวณต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม………………https://bit.ly/3RqmY1e