เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ ครั้งที่ ๓๘ “ตามรอยพระยุคลบาทพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ ครั้งที่ ๓๘ “ตามรอยพระยุคลบาทพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี และอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ่านเพิ่มเติม…………https://www.facebook.com/UpcUlitpaiboon/posts/pfbid0Yvst5XyPtW7cpbS9YmQgddGjWphFA6uVYxeGR5zaMkMCsX8dq48wtY8JudU1nfEil?__cft__[0]=AZVPFULGdG0_3KAEoIGBsKaTx7LiHpyFr66E5F5WWvjB8P0n2DsgDXeJrIM-SOwa3dglU2cjnKXknggs3qeAnDmRQQtMg12vkU08soELCD9hWqvL_xi7UFQxYIA_ydlL7UtA6xeju47AxerRc_6XT-ypEtsSShzB4_BZ4fPEfE8zWWoPWJrG8n30-gLq3KmQTy3UzhDyBkHA4HbOkT64ueEl&__tn__=%2CO%2CP-R