กิจกรรม “Science technology and library day”

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ งานห้องสมุดได้จัดกิจกรรม “Science technology and library day” ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

อ่านเพิ่มเติม……………….https://www.facebook.com/UpcUlitpaiboon/posts/pfbid0PXUxMQpucZvJsSBnxgdMy256hkyQ7TLbG95TQLVZP3tYyvUjf94GLiFtmz34wZYyl?__cft__[0]=AZU_WEt69mQ8qcuCMtCzj0Gj-MhOTf6uddpJt77a_0z7EeOmGgEh-R-7BnVahcBBaZQwLV80kI-kmzFZRXJ29o2WBLquyBLkmPqOkj_l-nKMpim6IwwvI-fYncB6ktcQPS-hFEoQ99bjAFbvkSNJlG4w9hMotKmUgR36BjR-gv64-hoYepzceWW2NYb1BlOxCKNZ4bCxKhTIePQrVSWLuSL8&__tn__=%2CO%2CP-R