กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม……..https://web.facebook.com/UpcUlitpaiboon/posts/pfbid0PQvBm78kMrAvw1YrGJS9x1z2p7MZdjtdDDuj3gG4KWDu4eyu9HcAgmYGF19iU1KCl