ระเบียบการแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์


นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้ทุกระเบียบตามดังภาพ