ติดต่อเรา

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
เลขที่ 172/16  หมู่ 3  ตำบลคุ้งสำเภา
อำเภอมโนรมย์   จังหวัดชัยนาท  17110
---------------------------
โทร : 056-019765
โทรสาร : 056-491322
E-Mail :contact@ulitphaiboon.ac.th

https://web.facebook.com/UpcUlitpaiboon

https://line.me