กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

ครูก้าน  เทียมโคกกรวด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

ครูจักรพงษ์  ฉายประทีป

ครูดวงดาว ม่วงตะเภา