คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนักเรียนโครงการทุนการศึกษาและนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.และนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

 

วันที่ 8 กันยายน 2566 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนักเรียนโครงการทุนการศึกษาและนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.และนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ณ ห้องประชุมศรีสำเภา โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

อ่านเพิ่มเติมที่…………https://shorturl.asia/Nk2rJ