คุณครูปาวียา เอมอ่อน ได้รับรางวัล “ระดับยอดเยี่ยม” ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาระดับภาค ภายใต้โครงการ Innovation for Thai Educatione (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ แสดงความยินดีกับคุณครูปาวียา เอมอ่อน🎉
ได้รับรางวัล “ระดับยอดเยี่ยม” ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาระดับภาค
ภายใต้โครงการ Innovation for Thai Educatione (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อ่านเพิ่มเติมที่………….https://shorturl.asia/guOj1