โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์นำนักเรียนเข้ารับรางวัล ในงานปิ่นมาลาวิชาการ ครั้งที่ 6

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์นำนักเรียนเข้ารับรางวัล
ในงานปิ่นมาลาวิชาการ ครั้งที่ 6
“สรรพศาสตร์วิทยา สร้างคุณค่า ปัญญาชน”
📌1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน SketchUp ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
✏️ เด็กชายพิพิชพล อ่อนเขตร์ นักเรียนชั้นม.3/1
✏️ เด็กชายโอลิมเปีย อ่อนเขตร์ นักเรียนชั้นม.3/1
✏️ นางสาวชนันธิดา ก้านดอกไม้ ครูผู้ฝึกซ้อม
✏️ นางสาววิมลพันธ์ สุภาวะ ครูผู้ฝึกซ้อม
📌 2. รางวัลชนะเลิศ การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
✏️ นายเกรียงพัฒน์ สุขสำราญ นักเรียนชั้นม.6/1
✏️ นางสาวรชตพร ขำฉนวน นักเรียนชั้นม.6/1
✏️ นางสาวศุภิษฐนันท์ แตงโพธิ์ นักเรียนชั้นม.6/1
✏️ นางสาวจารุพรรณ ยังยิ้ม ครูผู้ฝึกซ้อม

อ่านเพิ่มเติมที่………….https://shorturl.asia/SOdYy