นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศึกษา งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อาคาร ๙-๑๑ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศึกษา งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อาคาร ๙-๑๑ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

อ่านเพิ่มเติมที่……https://shorturl.asia/okXQu