โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

อ่านเพิ่มเติมที่…..https://shorturl.asia/96Jpb