นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดโครงการรักษ์ภาษาไทย ในกิจกรรมวันภาษาไทยของ สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดโครงการรักษ์ภาษาไทย ในกิจกรรมวันภาษาไทยของ สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

อ่านเพิ่มเติมที่…..https://shorturl.asia/f6v7l