ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

1️⃣.นักเรียนตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียนที่เลือก
2️⃣.หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือตกหล่นสามารถติดต่อแจ้งได้ผ่านทางเพจโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ หรือโทร 056-019765
3️⃣.นักเรียนที่มีรายชื่อเฉพาะใน ❗❗#ห้องโครงการพิเศษ (แผนการเรียนที่ 1)เท่านั้น❗❗ในวันที่ 25 มีนาคม 2566 ต้องมาสอบคัดเลือกเข้าเรียน ที่โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
4️⃣.นักเรียนที่ไม่ใช่ห้องโครงการพิเศษ ในวันที่ 25 มีนาคม 2566 ไมต้องมาสอบ และไม่ต้องดำเนินการใดๆ เตรียมมารายงานตัว มอบตัวในวันที่ 1 เมษายน 2566

อ่านเพิ่มเติมที่….https://bit.ly/40mESq6