การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PERFORMANCE AGREEMENT : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 20 กันยายน 2565 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PERFORMANCE AGREEMENT : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ณ ห้องประชุมศรีสำเภา โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

อ่านเพิ่มเติม……………….https://bit.ly/3QSi8Jv