รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ นำคณะครู และนักเรียนร่วมจัดนิทรรศการพร้อมเข้ารับเกียรติบัตร เข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ “คุณค่าแห่งแผ่นดิน ประวัติศาสตร์สร้างถิ่นชายไทย ธำรง ไว้ซึ่งสถาบัน” จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายวรวิทย์ สุขจุ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
นำคณะครู และนักเรียนร่วมจัดนิทรรศการพร้อมเข้ารับเกียรติบัตร เข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ “คุณค่าแห่งแผ่นดิน ประวัติศาสตร์สร้างถิ่นชายไทย ธำรง ไว้ซึ่งสถาบัน” จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
อ่านเพิ่มเติม………………https://bit.ly/3LpDFZb