ครูวิเชียรบุรี ขวัญโพก เป็นวิทยากรอบรมการใช้โปรแกรมวัดผลประเมินผลการเรียน SGS ออนไลน์ แก่คุณครูโรงเรียนหันคาพิทยาคม

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ครูวิเชียรบุรี ขวัญโพก เป็นวิทยากรอบรมการใช้โปรแกรมวัดผลประเมินผลการเรียน SGS ออนไลน์ แก่คุณครูโรงเรียนหันคาพิทยาคม

อ่านเพิ่มเติม……………….https://bit.ly/3q1R3sy