นิเทศติดตาม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการเรียนการสอน ด้วยรูปแบบการนิเทศแบบผสมผสาน (Hybrid Supervision)

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายวัชรพัฐ มะธิตะโน และนางสาวสาลินี โฮมแพน
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และนายเมธี วัฒนสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
เข้านิเทศติดตาม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการเรียนการสอน
ด้วยรูปแบบการนิเทศแบบผสมผสาน (Hybrid Supervision)
จัดการเรียนการสอน โดยคุณครูนันทิกา จารุไพบูลย์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม……https://web.facebook.com/UpcUlitpaiboon/posts/pfbid022pGVE8q3LFo8E1UPwFZCqTLHiJ5K6Uh1Cjc2s6jgcPxovHnGUo4RkLzwvJHs1urfl