ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจง การดำเนินงานและจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU)

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายเมธี วัฒนสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจง การดำเนินงานและจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ภายใต้โครงการส่งเสริมเวที และประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม………https://web.facebook.com/UpcUlitpaiboon/posts/pfbid035wS8DKV4ihsTG7TDSGV1PCiGjgLnQP28hM5yQBSWcG3HtH4oTKoA2S6S2yE3FHzml