ประกาศแจ้งผู้รับจ้าง ยื่นหนังสือแจ้งความจำนงขอคืนเงินหลักประกันสัญญา เพื่อขอถอนเงินประกันสัญญาคืน ภายใน 3 วัน

ประกาศแจ้งผู้รับจ้าง ยื่นหนังสือแจ้งความจำนงขอคืนเงินหลักประกันสัญญา เพื่อขอถอนเงินประกันสัญญาคืน ภายใน 3 วัน