ประกาศแจ้งผู้รับจ้าง ยื่นหนังสือแจ้งความจำนงขอคืนเงินหลักประกันสัญญา เพื่อขอถอนเงินประกันสัญญาคืน ภายใน 5 วัน

ประกาศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ แจ้งผู้รับจ้าง ยื่นหนังสือแจ้งความจำนงขอคืนเงินหลักประกันสัญญา เพื่อขอถอนเงินประกันสัญญาคืน ภายใน 5 วัน