ประชุมเจ้าของร้านค้า เพื่อชี้แจ้ง มาตรการความปลอดภัยและการรักษาความสะอาด ภายในโรงอาหารของโรงเรียน

24 พฤษภาคม 2565 รองผู้อำนวยการวรวิทย์ สุขจุ่น ประชุมเจ้าของร้านค้า เพื่อชี้แจ้ง มาตรการความปลอดภัยและการรักษาความสะอาด ภายในโรงอาหารของโรงเรา

อ่านเพิ่มเติม……..https://web.facebook.com/UpcUlitpaiboon/posts/1704531923272707