เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจาก On-site เป็นรูปแบบ Online ในวันที่ 18 ก.พ.2565


ประกาศ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน จากรูปแบบ On-site เป็นรูปแบบ Online 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเปิดเรียนในรูปแบบออนไซต์ วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565