ประกาศเปิดเรียนออนไลน์ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สอง ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2565


ประกาศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทางโรงเรียนได้สำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครอง และพิจารณาแล้วว่าสมควรเปิดเรียนออนไลน์ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สอง ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2565. พบกับแบบ on-site อีกครั้งในวันที่ 24 มกราคม 2565 (กลุ่มคู่)