งดการเรียนการสอนในรูปแบบ “Online” ตามตารางปกติ คาบเรียนละ 50 นาที ไม่แบ่งเลขคู่-เลขคี่


โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ “Online” ตามตารางปกติ คาบเรียนละ 50 นาที ไม่แบ่งเลขคู่-เลขคี่
👉 เริ่มจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565
👉 พบกันอีกครั้ง วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 รูปแบบ On-site (เรียนที่โรงเรียน)