จัดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564


ประกาศโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จัดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2565 “ในรูปแบบออนไลน์” ตามมาตรการป้องการการแพร่ระบาดฯ ภายหลังเทศกาลปีใหม่ของจังหวัดชัยนาท โรงเรียนจึงขอประกาศให้นักเรียนอยู่บ้าน ทำการสอบในรูปแบบออนไลน์ตามช่องทางที่ครูประจำวิชานัดหมาย
ดูตารางสอบทั้งหมดได้ที่