บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ช่วงสถานการณ์โควิด-19 1/64


ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคราน่า2019 หรือ COVID19 ของประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น ทำให้โรงเรียนในจังหวัดชัยนาทต้องหยุดการเรียนการสอนที่โรงเรียนหรือ On-Site โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมถ์จึงดำเนินการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Line ,Facebook, Google Meet, Google Classroom, Zoom ตลอดถึงการรับใบงานที่คุณครูประจำวิชาเตรียมไว้ให้แล้วบริการแจกใบงานตามจุดต่างๆ ที่ทางโรงเรียนได้กำหนดไว้ใกล้บ้านของนักเรียน นี่คือบรรยากาศตลอด 3 สัปดาห์ที่โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนของคุณครูที่ต้องการให้ลูกศิษย์ของตัวเองมีความรู้ ไม่ว่าด้วยวิธีใด